วันที่   1   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-12.00   - ประชุมความสำเร็จในการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ศปบ.จชต.  15  นายอนุพงศ์ บุสทิพย์
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 13.00-16.30   - ประชุมขับเคลื่อนภาษาไทย  15  นางปิยธิดา สุวรรณอังกูร