วันที่   6   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - ประชุมภาษาไทย  20  ว่าที่ ร.ต.หญิงบุศรินทร์ ปิริยะ
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) (สำนักงานให 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการเยียวยาครุและบุคลากรทางการศึกษา  16  นางสาวนูรียะ มามุ